Till startsidan

< Tillbaka till Projekt

PROJEKTFAKTA:

Beställare:

Fortifikationsverket

Plats:

Skredsvik

År:

2004-07

Yta:

600 kvm

5 juni 2007:

Byggnad 9 Skredsvik

Den nya befälsförläggningen var först tänkt att prefabrikeras, eftersom det var ont om tid. Men i slutändan visade det sig att ett platsbygge trots allt blev snabbare.

Byggnaden är utförd helt i trä, med stående panel struken med slamfärg. Entrépartier avviker med sin ockragula ton mot den för övrigt svarta exteriören. De stora fönstren låter rummen få generös kontakt med vegetationen utanför.

Invändigt ligger rummen längs husets långsidor, medan servicedelarna ryms i mitten. Över det gemensamma vardagsrummet har det flacka sadeltaket fått ge plats för ett pulpettak i samma vinkel, vilket ger en större rumshöjd i detta rum.

Huset har blivit mycket uppskattat av brukarna, både för att det gick att färdigställa så fort, och av de gästande befälen som bor i det.