Till startsidan

< Tillbaka till Projekt

PROJEKTFAKTA:

Plats:

Kapellplatsen, Göteborg

År:

2005–

Yta:

3 900 kvm

23 oktober 2008:

Piazza Cappella

Tillsammans med Tvåtumfyra har Linnstudio tagit fram ett skissförslag för utveckling av Kapellplatsen i Göteborg. Ett bostadshus med butiker i bottenvåningen skärmar platsen mot trafiken, och skapar en ny skyddad plats som är solbelyst hela eftermiddagen. En Piazza Cappella, med möjlighet att förstärka områdets centrala roll.

Dagens Kapellplats är en stängd, försummad parkyta som sluttar mot nordost. Därmed blir den en del av Aschebergsgatans trafikmiljö snarare än folklivet kring Landala torg. Genom att höja den östra delen och placera den nya byggnaden som rygg mot trafiken, skapas möjlighet för en mycket mer central plats, tillgänglig för alla.

Den nya byggnaden rymmer 500 kvm butiksyta i bottenvåningen, plus en butik i det nedre hörnet mot Kapellgatan. Ovanpå detta ryms fem bostadsvåningar och en indragen takvåning. Totalt 28 lägenheter, tänkta att upplåtas med hyresrätt. Med handikappanpassade badrum är de fullt tillgängliga för äldre hyresgäster.

En loftgång mot öster skyddar lägenheterna från Aschebergsgatans trafikljud. Samtliga lägenheter har balkong mot väster.

Längs Amund Grefwegatan anordnas nya parkeringsplatser, och byggrätter för försäljningspaviljonger som ersätter de enkla byggnader och containrar som rymmer dagens torghandel.

Under den nya platsen finns en möjlighet att anlägga ett parkeringsgarage med ett 40-tal platser.