Till startsidan
LÄNKAR:
Bild

Frihamnspassagen hos Göteborg 2021 med möjlighet att 'gilla'.

< Tillbaka till Projekt

PROJEKTFAKTA:

Beställare:

Göteborg & Co

Plats:

Frihamnen, Göteborg

År:

2011

Längd:

1 km

Bild 1

Här följer den fullständiga beskrivningen för förslaget till Göteborg 2021:

29 december 2011:

Frihamnspassagen

En ny gång- och cykelförbindelse tvärs över Frihamnen låter Göteborg ta området i anspråk direkt i väntan på Centrala Älvstaden. En färja förbinder över älven och gångbro över Lundbyleden finns redan. Passagen blir en arena för både vardag och evenemang inför 400-årsjubiléet.

IDÉ

Passagen läggs som en bred gång- och cykelförbindelse på marknivå över Frihamnens pirer, med broar över hamnbassängerna. Det blir en spännande promenad tvärs över det landskap av kajer och vatten som under åren sett ett myllrande liv av lastning och lossning men som nu till stor del ligger i träda. På den mellersta piren skär passagen rakt igenom en hallbyggnad som görs om till café och restaurang med magnifik utsikt och möjlighet till utställningar.

Längs promenaden placeras lekplatser, planteringar och evenemangsplatser. Förbindelsen etablerar i ett slag den förlängning av Avenyn / Östra Hamngatan till hisingssidan som man talat om från politiskt håll i samband med diskussionen om den segregerade staden.

Bild 2

Passagen leder tvärs över Frihamnen.


KOPPLINGAR

Över älven ordnas en färja som kör i skytteltrafik de 175 meterna mellan GöteborgsOperan och Bananpiren.
I den norra änden kopplas passagen till Ludvig Tingströms gångbro som korsar Lundbyleden. Bron breddas och uppgraderas med cykel- och barnvagnsvänliga ramper. Förbindelsen innebär att man kan gå till fots från Kvillestaden till Kanaltorget på 15 minuter.

BROAR

Över frihamnsbassängerna leder två nya gång- och cykelbroar i trä och stål. En del av den södra bron görs vridbar för att tillåta fartyg att angöra Kajskjul 107. Broarna gör vattenytorna tillgängliga för alla som korsar området, och de är tillräckligt breda för sittbänkar mot vattnet.

BIld 3

Utsnitt av 1910 års karta – ur 'Historiskt kartverk över Göteborg (1923).
Infälld bild av Kvillebäckskanalen 1922 (foto Göteborgs Stadsmuseum).


HISTORIA

Placeringen är inte vald av en tillfällighet, utan är ett återskapande av den gamla Kvillebäcksvägen som löpte parallellt med Kvillebäckskanalen innan Frihamnen anlades på 1920-talet. I söder anslöt vägen till Hisingsbron som ledde över till dåtidens St Eriks torg.
Det handlar alltså om ett historiskt spår från tiden för 300-årsjubiléet som tillåts återuppstå, och som genom sin sträckning berättar hur staden såg ut för hundra år sedan. Det kommande jubiléet får en koppling till det förra.

Bild 4

Frihamnen sedd från Lundbykajen.


FRAMTID

Passagen kan etableras oberoende av de kommande planerna för Centrala Älvstaden, och kan sedan enkelt integreras med den framtida utformningen. Förutom genvägen och upplevelsen av Frihamnen är fördelen att området när det efter hand bebyggs redan kommer att vara befolkat, vilket underlättar för det kommersiella och kulturella utbud som Centrala Älvstaden förväntas innehålla.

DRÖMSCENARIO

Som pricken över i finns ett framtidsscenario där hamnbanan och Lundbyleden grävs ned och passagen därmed kan förlängas till Kvillestaden på marknivå utan gångbro. Och att Göteborg får tillstånd att uppföra en modern version av den gamla Hisingsbron som ersättning för förslagets färjeförbindelse, eftersom detta alltjämt är den oöverträffade platsen för en gång- och cykelbro i Göteborg.
Kanske lagom till femtioårsdagen av Hisingsbrons sista tjänstgöringsdag, år 2018?

Tillbaka till toppen av sidan