Till startsidan

< Tillbaka till Projekt

PROJEKTFAKTA:

Beställare:

Kirkelig Fellesråd i Oslo

Projektform:

Öppen tävling

Plats:

Bøler, Oslo

År:

2004

Yta:

1 400 kvm

22 november 2004:

Tävlingsförslag Bøler kirke

En kyrkobyggnad och ett kapell i trä omringar en kyrkbacke täckt med vitt grus i detta tävlingsförslag. Genom gruset tränger stora stenblock och mäktiga tallar upp. Tillsammans bildar detta en tydlig rumslig komposition i skogssluttningen utanför Oslo.

Det stora kyrkorummet är till största delen ganska avskärmat från omgivningen. Men upptill strömmar ljuset in genom högt sittande fönster, och framme vid altaret skapar ett stort glasparti kontakt med grönskan utanför.

Kring detta rum organiseras de övriga lokalerna effektivt inom den ram som träbyggnaden formar. I souterrrängvåningen under ryms de flesta av församlingslokalerna. Genom delningen på olika plan kan flera aktiviteter äga rum samtidigt utan att störa varandra.

Det flacka taket är belagt med sedum, och över allt tronar det kubiska kyrktornet med sina klockor i form av långa stavar i mässing.