Till startsidan

< Tillbaka till Projekt

PROJEKTFAKTA:

Beställare:

Stockholms stad

Plats:

Stadsbiblioteket

År:

2006

Yta:

24 000 kvm

8 februari 2007:

Förslag till Asplund-tävlingen

Med ett sluttande parklandskap och tre vita paviljonger deltog Linnstudio i Sveriges största arkitekttävling – tillbyggnaden av Gunnar Asplunds stadsbibliotek i Stockholm.

Grundidén i tävlingsförslaget var att låta Asplunds byggnad från 1928 få fortsätta dominera stadsrummet vid Sveavägen / Odengatan, genom att integrera den stora tillbyggnaden till biblioteket med Observatoriekullen. Förutom att undvika en konflikt med Asplunds monumentalitet och skala, skulle det också få som bonuseffekt att Observatoriekullens park med den nya flackare sluttningen blir tillgänglig från Odengatan.

Det nya biblioteket bildar ett terrasserande landskap under det sluttande taket, och får sitt dagsljus från stora glaspartier i gavlarna. Man rör sig mellan de olika planen med rulltrappor. De vita paviljongerna rymmer nya entréer, och den övre också ett café som vänder sig ut mot parken.

Tillbyggnaden gör ingen synlig förändring på Asplunds byggnad, utan samtliga förbindelser sker under mark. Detta understryker ytterligare Asplunds karaktär av solitärt objekt.

I den gamla byggnaden utnyttjar förslaget de idag försummade ljusgårdarna till nya trappor och hissar. Förutom att besökarna därmed får uppleva Asplunds hela rumsliga komposition på ett tydligare sätt, så blir hela byggnaden också tillgänglig för alla, även rullstolsburna.

I lokalerna mot Sveavägen placeras en ny restaurang, café och ett nyhetsrum som är öppet under dygnets alla timmar.