Till startsidan

< Tillbaka till personsidan

PROJEKTFAKTA:

Institution:

Institutt for Byggekunst, Fakultet for arkitektur, NTNU

Plats:

Sydhavnen, København

År:

1997

Ytor:

6 000 kvm (hus)

4,5 ha (park)

Handledare:

Professor Birgit Cold

Finn Hakonsen

Kritiker:

Lars Haukeland

Examensarbete Erik Linn, NTNU 1997:

Badhus vid Fisketorvet / Havneholmen

Examensarbetet består av en landskapsdel och en byggnadsdel: en öppen kajpark på den långsmala Fisketorvskajen i København (idag kallad Havneholmen), och ett badhus placerat på kajens södra sida. Byggnaden tolkar det antika badets kvaliteter och upplevelser med modern formgivning i ljus platsgjuten betong.

1997 var Sydhavnen fortfarande öde och outvecklad, men snart skulle uppförandet av nya kontorshus längs Kalvebod Brygge inledas, tillsammans med det stora köpcentret Fisketorvet. Sedan följde utvecklingen av Islands Brygge på andra sidan hamnen, ny gångbro över vattnet och kontor och bostäder på själva Fisketorvskajen.

Mot bakgrund av att de omkringliggande kajerna snart skulle förtätas med omfattande bebyggelse, baserades exjobbet på en strategi för Fisketorvet där det här unika området lämnas öppet med en kajpark för aktiviteter och rekreation. Parallella trädrader avgränsar bollplanernas rum, och skyddar mot vinden. Den norra halvan hålls öppen för det långa, mäktiga perspektivet. Mitt på den södra sidan placeras badhuset, tillgängligt för hela stan men inte minst för det bakomliggande Vesterbro, som ligger avskuret från hamnen av DSB:s stora järnvägsområde.

Badhuset har karaktären av ett klassiskt bad, med stillsamma, kontemplativa miljöer och bassänger med skiftande temperaturer. Med referens till några av 60-talets kvadratiskt formade byggnader, bl a Le Corbusiers projekt för en kongresshall i Strasbourg, utvecklades husets planfigur från ett spel med kvadrater, vridna och förskjutna efter kajens geometri.

Koncept form

I denna djupa byggnadsvolym formas badandet till en promenad genom stora rum med väggar av slät betong, i ett terrasserat inre landskap ner mot de stora fönstren och utsikten ut över hamnen. Takfönster framhäver den bärande betongstrukturen, och i den stora 50-metersbässängen simmar man med utsikt över hamnen åt tre håll.

Arkitekturen gör att byggnadens volym upplevs som både sammanhållen och upplöst. På samma sätt knyter de fyra fasaderna byggnaden samman kring de vinklade hörnen, samtidigt som de var för sig är helt olika till sin karaktär.

Den ursprungliga presentationen handritades i blyerts, modellerna gjordes i träpapp.

Projektet erhöll högsta betyg vid slutkritiken.